Om foreningen

Din indkøbskurv

Der er ingen emner i din kurv

Bestyrelsens beretning 2016

Aflagt af formand Stig Løcke på generalforsamlingen den 10. april 2017 i Landsbyhuset Skippinge.

Odsherreds Turistforening overtog i 2014 Klub Odsherred fra Visit Odsherred, delvist som følge af en prioritering af sine aktiviteter, - ikke mindst da Geopark Odsherred blev en realitet. At facilitere en geopark er en udfordring, et stort arbejde og et langt, sejt træk.

Det har også for bestyrelsen af turistforeningen været et stort arbejde at overtage Klub Odsherred, som på overtagelsestidspunktet talte knap 300 medlemmer, således at vi i 2014 med turistforeningens medlemmer nåede op på 323 personlige medlemmer og 65 erhvervsmedlemmer. I de sidste år er medlemstallet dalet lidt, og vi har talt om, at en af årsagerne hertil måske var, at vi ved overtagelsen valgte at erstatte navnet ”Klub Odsherred” med ”Odsherreds Turistforening”. Måske er et medlemskab af en attraktiv klub med fordele og oplevelser for medlemmerne mere interessant og uforpligtende, end det er at være medlem af en turistforening? Vi valgte sidste år at gå tilbage til navnet Klub Odsherred, selvom det ikke ændrer på, at det er Odsherreds Turistforening, som er operatør af Klub Odsherred.

I disse sidste 3 år, har Klub Odsherreds oplevelsesprogram og fordelsprogram næsten lagt beslag på al vores arbejdstid, - og lidt til. Vi har nedsat en særlig arbejdsgruppe til løbende at arrangere nye oplevelser og tilbyde et fordelsprogram. Vi har skabt 3 busture rundt i Geopark Odsherred, - en sydlig, en nordlig og en midt-imellem tur fra øst til vest, som kommer ind i alle kroge og rundt om alle de mange fantastiske landskaber, som er skabt ud af geologi og natur, som resultat af tidens klimaforandringer og menneskets kulturhistorie. Vi har betrådt randmoræner, åse og morænebakkelandskaber, inddæmmede fjorde, skove, kyster og åbent land. Vi plukker oplevelser ud af vort kæmpeudvalg af gravhøje og andre historiske minder, besøger kunstnere og gallerier, grøntsagsavlere, landmænd og andre fødevareproducenter, vingårde og microbryggerier, slotte og bondegårde, bysamfund med et aktivt handelsliv, caféer og restauranter, eksperimenterende økosamfund, teater- og musikarrangementer og højskoler. Vi arrangerer sejlture fra Sjællands Odde, besøger Marinestationen Kongsøre og vandrer i landskabet og langs kysterne for at plukke urter og studere fuglelivet. Kronen på værket er årets sidste arrangement i oktober eller november, - en udsøgt jagtmiddag i barkladen ved skov og fjord syd for Nykøbing, hvor den knitrende ild i den store, murede pejs tager livtag med mørket og kulden og opvarmer salen med langborde og sand på gulvet. Sidste år bestod middagen af en forret med nyrøgede rødspættefileter efterfulgt af den traditionsrige hovedret med grillstegt vildtkød, bagte rodfrugter og en skøn svampesauce ledsaget af gode vine fra Superbrugsen i Vig. Et meget populært arrangement, som kræver hurtig tilmelding.

Efter disse tre læreår er vi nu kommet i en situation, hvor vi føler, at vi har fået erfaring i at arbejde med Klub Odsherreds Oplevelsesprogram. Vort fordelsprogram, som også har været tidskrævende at stable på benene, har derimod ikke haft den succes, som vi troede. Fordelene har måske været for små, til at folk har benyttet dem, så derfor har vi besluttet, at vi for en en periode erstatter dem med et tilbudsprogram, som består af færre tilbud, men til gengæld tilbud, som er til at få øje på.

Et af vores faste arbejdsområder gennem årene – faktisk siden 1949 – har været uddeling af årets turistpris til en person, en forening, en virksomhed eller en institution, som kort beskrevet har gjort noget særligt for at udbrede kendskabet til Odsherred som en fantastisk egn at besøge, samt som ”et sted på jorden”, som kvalitativt er godt at bo, leve og opholde sig i. I 2016 gik prisen til Morten Hylleberg fra ”Fri og Fro” i Egebjerg. Morten er en af initiativtagerne bag økosamfundet Fri og Fro. Han er en fremragende fortæller og rundviser på stedet, som er ved at udvikle sig som en af de nye, interessante turistattraktioner i Odsherred, men hans virke som kreativ samfundsudvikler i bredere forstand involverer hele Egebjergområdet. Årets Turistpris 2017 uddeles tirsdag d. 18. april lige over påske. Prismodtageren er valgt og orienteret, men som det er kotume, afsløres identiteten ikke før på selve dagen.

En anden aktivitet er vores ”tænkebænke”. En tænkebænk, er en særlig bænk, der som regel placeres et smukt sted i landskabet. Det er en solid og enkel bænk i massivt egetræ med en indlagt plakette med et vers eller en sentens, beregnet som inspiration og stof til eftertanke, hos de, som sætter sig på bænken og nyder udsigten. Det er vor plan over tid at opsætte en snes af disse bænke, som skal bidrage til målsætningen om ”tid til livet” i Odsherred. Lige efter påske opsættes bænk nr. 11 ved ”Det vilde Køkken” i Klint.

I 2016 har vi – udover de mange arbejdsgruppemøder – afholdt 9 bestyrelsesmøder. En vigtig opgave for Odsherreds Turistforening er en plads i Odsherreds Turistråd, hvor det er formanden for bestyrelsen, som betræder denne post. Turistrådet er bestyrelse for Visit Odsherred, og det er her, vi har indflydelse på turistarbejdet i Odsherred. Et af de temaer, vi har bragt på bane her på det sidste, har været ønsker om et kvalitetsløft af faciliteter og renholdelse af vores strande, landskaber og byer.

Det er ingen hemmelighed, at alle i bestyrelsen har udført et stort arbejde gennem de sidste mange år, ikke mindst Johan, som - udover formandsposten med de repræsentative opgaver - er ansvarlig for organisering af hjemmesiden foruden mange administrative opgaver. I løbet af året har vi foretaget en udskiftning af bestyrelsesposterne, idet Johan har ønsket at arbejde mere på sidelinjen af bestyrelsen med fokus på hjemmesiden og de administrative opgaver. En stor tak til Johan og alle bestyrelsesmedlemmer, aktive suppleanter og revisorer skal lyde herfra.

Til sidst lidt om vores fremtidige strategi og planer for vores virksomhed i Odsherreds Turistforening. Som følge af, at Klub Odsherred aktiviteterne nu er blevet mere erfaringsbaserede, føler vi, at vi har plads og overskud til at udvikle nye arbejdsområder for foreningen. Hvad er det vi vil? Vi føler et behov for at revitalisere, forny og udvikle foreningens virke som turistforening i et samfund under konstant og hastig forandring. Vi må følge med og tage del i den fremtidige udvikling. Vi har sat det på som et fast punkt på bestyrelsesmøderne, hvor vi løbende diskuterer og udvikler indholdet og oplister en række mulige, nye mål. Vi vil som græsrodsforening deltage mere aktivt i udviklingen af Odsherred, både som Geopark med de fokuspunkter, der er på landskab, kulturhistorie, kunst og råvarer, men også som et fantastisk sted at besøge og slå sig ned i kortere eller længere tid. Vi vil også i højere grad tage del i den offentlige debat, selvom det måske kan være kontroversielt, når den antager politisk karakter, men vi vil gøre det, hvis vi føler, at vores synspunkter er vigtige. Det er en udvikling, vi netop har taget hul på, og vi har forventninger til, at vi kan være med til at gøre en forskel, og at vi kan få skuden til at sejle i den rigtige retning til gavn for Odsherreds fremtid.